10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

{tocify}

Mercedes-Benz E-Class 2019 đã chính thức ra mắt với mức giá khởi điểm 2,13 tỷ đồng đi cùng 3 phiên bản: Mercedes E200, Mercedes E200 Sport và Mercedes E350 AMG

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

10 điểm mới không thể bỏ qua trên Mercedes-Benz E-Class 2019 vừa ra mắt Việt Nam

Thông Cao-Theo Trí Thức Trẻ

top

TOP